Hvis ventilasjonskanalene ikke blir rengjort regelmessig vil effekten av anlegget reduseres.